Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Legislaţie naţională
Legislaţie naţională
HOTĂRÎRE Nr. 197 din 25.02.2003 despre desemnarea autorităţii naţionale responsabile de legătură cu Secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică
  Româna
  English
  Русский
HOTĂRÎRE Nr. 839 din 09.07.2008 pentru completarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
  Româna
  English
  Русский
Î N D R U M A R privind aplicarea anexei nr. 5/2 “Planul de monitoring” la Hotărîrea Guvernului nr. 1153 din 25.09.2003 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
  Româna
  English
  Русский
Ordin cu privire la aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 5/2 “Planul de monitoring”
  Româna
  English
  Русский
CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
  Româna
  English
  Русский
Codul de procedură vamală
  Româna
  English
  Русский
Legea despre seminţe
  Româna
  English
  Русский
Scrisoare cu privire la explicaţia proiectului de lege
  Româna
  English
  Русский
REGULAMENTUL cu privire la informarea, consultarea şi participarea publicului la luarea deciziilor în domeniul organismelor modificate genetic
  Româna
  English
  Русский
AMENDAMENT LA CONVENŢIA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIE, JUSTIŢIE ŞI PARTICIPAREA PUBLICULUI LA ADOPTAREA DECIZIILOR ÎN DOMENIUL MEDIULUI (AARHUS, 1998)
  Româna
  English
  Русский
Hotărîrea Guvernului despre desemnarea autorităţii naţionale responsabile de legătură cu Secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică
// Guvernul Republicii Moldova
Se desemnează Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în calitate de autoritate naţională responsabilă de legătură cu Secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, precum şi de coordonarea activităţilor în vederea implementării prevederilor acestuia în Republica Moldova.
  Româna
  Русский
Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică
// Parlamentul Republicii Moldova
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea semnat la New York la 14.02.2001, a fost ratificat prin legea 1381-XV din 11.10.2002 publicată în „Monitorul Oficial” Nr. 149-150 din 07.11.2002.
  Româna
  Русский
Legea privind Securitatea Biologica
// Parlament
Prezenta lege reglementează activităţile legate de obţinerea, testarea, producerea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne. Organismul uman nu face obiectul modificării genetice.Regimul special de reglementare, autorizare şi administrare a activitiăţilor menţionate are menirea să asigure desfăşurarea lor în condiţii de securitate biologică în care pot fi prevenite, eliminate sau reduse riscurile de producere a unor efecte negative generate de organismele modificate genetic asupra sănătăţii umane, diversităţii biologice, echilibrului ecologic şi calităţii mediului.
  Româna
  Русский
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate
// Guvernul Republicii Moldova
Aprobarea Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate
  Româna
Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător
// Parlamentul Republicii Moldova
Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, cu Legea privind protecţia mediului înconjurător şi cu alte acte legislative în vigoare, scopurile, sarcinile şi principiile expertizei ecologice şi evaluării impactului asupra mediului înconjurător, precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acestora.
  Româna
  Русский
Legea privind protecţia mediului înconjurător
// Parlamentul Republicii Modlova
Protecţia mediului înconjurător (denumit în continuare mediu) constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.
  Româna
  Русский
   
 Prima > Legislaţie naţională
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 199245