Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Politici şi strategii
Сonvenţia cu privire la diversitatea biologică
Versiune tipar  

Republica Moldova a ratificat Convenţia cu privire la diversitatea biologică la16 mai 1995 (Hotărârea Parlamentului nr. 457-XIII). Întru îndeplinirea angajamentelor luate ca Parte semnatară a Convenţiei cu privire la diversitatea biologică, Guvernul a elaborat şi a aprobat Strategia Naţională şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice şi Primul Raport Naţional cu privire la diversitatea biologică (HPRM nr. 112-XV din 27 aprilie 2001), care prevede elaborarea unui  plan complex de acţiuni urgente pentru asigurarea securităţii biologice a ţării:

• reglementarea importului şi exportului de organisme obţinute pe cale transgenică;
• crearea cadrului legislativ şi instituţional respectiv;
• perfecţionarea cadrelor;
• crearea laboratorului de control al organismelor modificate genetic;
• elaborarea programelor speciale de informare a populaţiei despre consecinţele utilizării organismelor modificate genetic.

 
 Prima > Politici şi strategii
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 202420