Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Politici şi strategii
Conceptul Politicii de Mediu
Versiune tipar  

Noua Concepţie Politici de Mediu a Republicii Moldova a fost adoptată în noiembrie 2001 de către Parlament. Aceasta asigură schimbările radicale in atitudine faţă de mediu şi folosirea resurselor naturale, cât şi subliniază necesitatea de integrare ale cerinţelor ecologice în dezvoltarea socio-economică a ţării.
 
În legătură cu aceasta, noua Concepţia Politicii de Mediu al Republicii Moldova ajustează obiectivele majore de mediu la schimbările sociale şi economice în ţară, cît şi programele regionale şi globale care sunt focusate la probleme de mediu. Obiectivele principale ai acestui document politic sunt : (i) prevenirea şi diminuarea ale impactului advers al activităţilor economice asupra mediului. Resurselor naturale şi sănătăţii omului în contextul dezvoltării durabile a naţiunii; şi (ii) asigurarea securităţii ecologice în ţară. 

Politica în domeniul protecţiei mediului a Republicii Moldova reprezintă o cerinţă actuală şi ţine de consolidarea cursului ţării spre o dezvoltare durabilă şi integrare europeană, spre o intensificare a colaborării internaţionale în acest domeniu. În prezent Republica Moldova a ratificat 18 Convenţii internaţionale de mediu, îndeplinirea prevederilor cărora necesită o reexaminare minuţioasă a cadrului legislativ şi normativ şi armonizarea lui la Directivele de specialitate ale Uniunii Europene. În aceste scopuri au fost aprobate:

• Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, semnat în 1998. Articolul 50 al acestui acord stipulează că Republica Moldova se angajează să-şi aducă treptat legislaţia sa în conformitate cu legislaţia Comunităţii Europene.

Pentru depăşirea acestei situaţii se întreprind măsuri la diferite niveluri ale gestionării ramurii, inclusiv de către Guvernul Republicii Moldova. Politicile şi strategiile Guvernului pentru sectorul agrar au fost incluse în următoarele strategii şi planuri de acţiuni:

• Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pe anii 2001-2005; 
• Strategia de dezvoltare economică a Republicii Moldova pe termen mediu (până în    a.2005);
• Strategia Naţională pentru dezvoltare durabilă (pe perioada aa. 2000-20202);
• Strategia dezvoltării sectorului agroalimentar (pe perioada 2000-2010);
• Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei (2004-2006), precum şi în alte hotărâri de Guvern.

Necesitatea asigurării unei creşteri economice durabile drept condiţie principală a reducerii sărăciei şi soluţionării problemelor de securitate alimentară pot fi asigurate numai în baza cercetărilor ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi activităţilor inovaţionale moderne, satisfăcând concomitent exigenţele utilizării raţionale a resurselor naturale, protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii. Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei (2004-2006) a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern No. 617 din 04.06.2004.

 
 Prima > Politici şi strategii
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 202416