Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Politici şi strategii
Convenţia Aarhus
Versiune tipar  
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului a fost semnată la Aarhus, Danemarca, 23-25 iunie 1998 prin Legea nr. 346-XIV din 7.04.99. Obiectivul Convenţiei este de a contribui la protecţia drepturilor fiecărei persoane din generaţia actuală şi cea viitoare de a trăi într-un mediu înconjurător prielnic sănătăţii şi bunăstării sale, accesului publicului la informaţie, dreptul acestuia de a participa la procesul adoptării deciziilor şi cel de a apela la justiţie în problemele referitoare la mediu.
 
 Prima > Politici şi strategii
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 202416