Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > CP Art 20.
CP Art 20. | CP Art 20. | Portalul Central | Central Portal
CP Art 20.
Versiune tipar  
 

Articolul 20
SCHIMBUL DE INFORMAŢII ŞI PREVENIREA RISCURILOR BIOTEHNOLOGICE

1. Un schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice este deci stabilit ca parte a mecanismului privind schimbul de informaţii, în conformitate cu Articolul 18, punctul 3 al Convenţiei, pentru a:
a) facilita schimbul de informaţii ştiinţifice, tehnice, de mediu sau legale în ceea ce priveşte organismele modificate genetic, precum şi experienţele cu acestea şi
b) asistă Părţile în implementarea Protocolului, ţinând cont de necesităţile speciale ale Părţilor în curs de dezvoltare, în particular a celor mai puţin dezvoltate dintre ele şi a micilor state insulare şi ţărilor cu economie în tranziţie precum şi ţărilor care sunt centre de origine şi centre de diversitate genetică.
2. Schimbul de informaţii privind biosecuritatea va servi ca mijloc prin care informaţia este pusă la dispoziţie în scopul menţionat în punctul 1 de mai sus. Poate furniza acces la informaţia pusă la dispoziţie de către Părţile relevante pentru implementarea Protocolului şi acolo unde este posibil la alte mecanisme internaţionale de schimb de informaţii privind biosecuritatea.
3. Fiecare Parte va pune la dispoziţia Centrului de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice orice informaţie solicitată în conformitate cu acest Protocol, şi:
a) Orice lege, reglementare sau directive naţionale în vigoare care vizează aplicarea Protocolului, precum şi informaţiile solicitate de către Părţi în cadrul procedurii de acord prealabil în cunoştinţă de cauză
b) Toate acordurile sau aranjamentele bilaterale, regionale sau multilaterale;
c) Un rezumat al evaluării riscurilor sau studiilor de mediu privind organismele modificate genetic generat de reglementări proprii şi realizat în conformitate cu articolul 15, incluzând acolo unde este cazul informaţii relevante privind produsele derivate şi anume materiale procesate ce au ca origine organisme modificate genetic care conţin combinaţii noi detectabile de material genetic replicabil obţinut prin utilizarea biotehnologiei moderne
d) Decizia finală privind importul sau eliberarea organismelor modificate genetic şi
e) Rapoarte înaintate în virtutea Articolului 33, inclusiv asupra implementării procedurii de acord prealabil în cunoştinţă de cauză.
4. Modalităţile de funcţionare a Centrului de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice, inclusiv rapoartele sale de activitate sunt examinate şi se va decide asupra lor în Conferinţa Părţilor, la prima întrunire din cadrul reuniunii Părţilor la acest Protocol, fiind apoi revizuite.

 
 Prima > CP Art 20.
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 198207