Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Portalul Central
CP Art 20. | CP Art 20. | Portalul Central | Central Portal
Portalul Central
Versiune tipar  
 

   
Mecanismul Schimbului de Informaţie pentru Biosecuritate (MSIB) este un mecanism stabilit prin Protocolul de la Catagena privind Biosecuritatea pentru asistarea Părţilor în implementarea prevederilor, în facilitarea schimbului de informaţie şi experienţei cu privire la Organismele Modificate Genetic (OMG-ri).

Portalul Central al MSIB: http://bch.biodiv.org/
Centrul de Management: https://bch.biodiv.org/member/signin.aspx


MSIB a fost stabilit ca un mecanism internaţional pentru informarea tuturor Părţilor Protocolului despre utilizarea casnică şi plasarea pe piaţă a OMG-rilor, despre mişcarea transfrontalieră pentru uzul direct ca hrană sau furaj, sau pentru prelucrare; pentru facilitarea schimbului ştiinţific, tehnic, ecologic şi legal al informaţiei şi experienţei cu privire la OMG-ri şi pentru promovarea şi facilitarea conştientizării, educaţiei şi participării publicului cu privire la transfer, păstrare şi utilizare a OMG-rilor.

„Sumarul Rezultatelor Întîlnirii a Grupului de Conexiune a Experţilor Tehnici în MSIB” (10-11 Aprilie 2003) stipulează următoarele principale căi de implementare a reţelei naţionale Web a MSIB:
a. Bazele de date naţionale păstrează datele, însă fără prezenţa web-sitului MSIB local. Datele sunt exportate prin Centrul de Management al Portalului al MSIB. În cazurile conectării slabe la internet, informaţia va putea fi răspîndită prin intermediul, de exemplu CD-ROM-lui;
b. Menţinerea web site-lui local al MSIB. Centrul de Management al Portalului al MSIB este utilizat pentru introducerea, păstrarea şi pentru conectarea cu site-ul naţional;
c. Menţinerea web site-lui local al MSIB şi păstrarea metadatelor web site-lui accesibile pentru MSIB;
d. Menţinerea web site-lui local al MSIB. Dezvoltarea şi menţinerea bazelor de date naţionale interoperabile în corespundere cu protocoalele de interoperabilitate şi în corespundere cu standardele DB/XML şi metadata.

Elementele identificate de documentul „Programul de Lucru Inter-Sesional al GEF-ului de Înaintare” pentru  implementarea Reţelei Naţionale a MSIB sunt: i) un portal naţional, ii) şi bază(e) de date; iii) Legătura portalului central cu bazele de date/noduri naţionale, şi iv) formatul comun al informaţiei, care ar cuprinde informaţia link-ată prin sisteme de căutare apropiate.
 
 
 

 
 Prima > Portalul Central
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 185359