Biosecuritatea în Moldova
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
http://www.biosafety.md/pageview.php ?l= ro &idc=76
  Dr. Angela Lozan
 

Coordonatorul Naţional al Proiectului UNEP-GEF „Suport pentruImplementarea Cadrului Naţional de Biosecuritate pentru Republica Moldova
Ministerul Agriculturii Dezvoltarii Regionale şi Mediului, Oficiul Biosecuritate
Str. Cosmonauţilor 9, Chişinău, 2005
Republica Moldova

Tel: +373 22 80 20 90
Fax: +373 22 80 20 90
E-mail: angelalozan@yahoo.com
Url: http://www.biosafety.md

Domeniile de activitate:

 1. Managementul bazelor de date si schimb de informatie ;
 2. Dezvoltare institutionala: managementul mediului si administrarea proiectelor ;
 3. Legislatie si reglementare in domeniul biosecuritatii, mediului si dreptului intelectual;
 4. Constientizarea si informarea publicului;
 5. Cercetare si dezvoltare in domeniul biotehnologic;
 6. Evaluarea si managementul riscurilor: ecologia animaliera, biotehnologii, evluarea impactului asupra mediului;
 7. Stiintile socio-economice: factorii socio-economici, dezvoltarea durabila;
 8. Instruire si treining: educatia ecologica, predare neformala.

Trei cele mai relevante publicatii:

 1. “Biosecuritatea in Republica Moldova: Aspecte legislative si institutionale”, 2003, Chisinau.
 2. A. Palii, G.Comarova, A. Lozan, V. Scorpan “Biotehnologii in fitotehnica si biosecuritate”, 2004, Chisinau.
 3. V. Scorpan, A. Lozan “Dictionar de termini biotehnologici”, 2005, Chisinau.

Lista publicatiilor

 1. “Protocolul de la Cartagena pentur biosecuritate”, 2004, Chisinau(brosura);
 2. “Autorizarea activitatilor legate de Organismele Modificate Genetic: Un ghid practic”, 2004, Chisinau (brosura).
 3. “Organismele Modificate Genetic: Beneficii si riscuri”, 2004, Chisinau (brosura);
 4. “Organismele Modificate Genetic: Opinii asupra biosecuritatii”, 2004, Chisinau (brosura).

In total, peste 80 de articole, brosuri, cartiin domeniile de ecologie, biodiversitate si biosecuritate.

   
 
 
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. +373 (22) 80 20 90 | Fax +373 (22) 80 20 91
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.